http://www.zoofirma.ru/

 

 

 

PNP

 

 

 

POKRETNA KEROZINSKA PUMPA

 

Kratak opis pokretne kerozinske pumpe:

² Cilindrični rezervoar sa dvostrukim plaštom

² Kapacitet rezervoara 2000 lit;

² Osnovni materijal X3CrNi1810;

² Tehničko rješenje da se u okviru postojećeg rezervoara ugradi dodatni prostor za smještaj rezervne gume, PP aparata i slično.

 

Elektro oprema pokretne kerozinske pumpe:

² Pumpa sa protokom od 50 lit/min

² Mjerač protoka sa preciznošću od ±1%

² Filterska jedinica sa nazivnom vrijednosti od 30 mikrona

² Gumeno crijevo dužine 10 m sa sopstvenim nosačem i automatskim pištoljem za istakanje

² Ručna pumpa za utakanje

² Tehničko rješenje za sistem utakanja goriva preko iste elektro pumpe kao i preko ručne pumpe

² Tehničko rješenje za sistem istakanja goriva u potrošač preko elektro pumpe i preko ručne pumpe

² Regulator pritiska

 

Karaktristike prikolice:

² Nosivost: 2,5 neto, odnosno 3 bruto

² Ugrađena inercijalna kočnica

² Saobraćajna signalizacija

² Metalna konstrukcija sa galvanskom zaštitom

 

Pokretna kerozinska pumpa u cjelini sa svim mehaničkim i elektro dijelovima mora da zadovolji sledeće zakonske norme:

-IECEx sertifikat o usklađenosti opreme ( prema EN 60079-0 2009; EN 60079-1:2007; EN 60079-31:2009; EN60079-28:207 ): Oznaka II 2G Ex d IIA T4 Gb

Sertifikat o homologaciji prikolice u skladu sa trenutno važećom zakonskom regulativom

- Sertifikaciju vozila prema ADR-u da vozilo rezervoar zajedno sa prikolicom ) može da prevozi opasne materije u  skladu sa navedenom međunarodnom zakonskom regulativom o prevozu opasnih materija izdatu od ovlaštenih organa ili institiucija a prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi.

 

 

 

 

Inox rezervoari

 

Skid rezervoar za plin